loading
close
Loading.. new window reload
logo

Anna Hinze Coaching
Westerdok 418
1013 BH Amsterdam
tel.: 020 - 638 11 24
info@annahinzecoaching.nl

 

Masterclasses

De winst van reflectie: je camera ben je zelf

Een serie masterclasses voor mensen met een baan waar je je hoofd bij moet houden.

Voor wie?
Heb je een baan waar je niet alleen "je hoofd bij moet houden” maar ook moet weten wat je moet doen om alert en creatief te blijven? Goed samen te werken? In een goed humeur? In deze tijd zijn er veel zaken waar we geen invloed op hebben, reden te meer om goed te kijken en te kiezen waar we wèl invloed op kunnen en willen hebben. Hoe gaan we om met alle informatie en emoties die zich aandienen? Hoe vinden en houden we een eigen koers? Hoe blijven we goed in contact met onszelf en onze omgeving, zowel thuis als op het werk?
In deze masterclasses begeleid ik je samen met verschillende experts om je "know how” hierin te vergroten. Te leren hoe je een stapje terug kunt doen om je situatie eens van een andere kant te bekijken. Ik maak daarbij gebruik van mijn kennis van de hersenen en leer je hoe je die kunt toepassen bij stressmanagement, besluitvorming en samenwerken. Steeds vanuit een verschillende invalshoek, met experts op verschillende vakgebieden.

Groep :minimaal 10, maximaal 12 personen
Waar:
Atelier ArtEvent, Raamstraat t/o 29, een prachtig atelier, goed bereikbaar in het hartje van Amsterdam.
Voor kleinere groepen de mooie Open Studio, James Bradleystraat 34 zie www.lennyschroder.info
Hoe lang?
Ze duren een hele dag van 9.30-17.30

Inschrijving: je kunt je inschrijven voor de afzonderlijke classes of voor de hele serie via het contactformulier op deze website. 

Kosten €295, ze zijn afzonderlijk te volgen maar vullen elkaar prachtig aan. Bij deelname aan meerdere masterclasses krijg je 10%korting op het hele bedrag.

Waarom deze masterclasses?

Werkdruk, een overvloed aan informatie, politieke veranderingen en bezuinigingen - zaken waar we geen of maar gedeeltelijk invloed op hebben - brengen stress met zich mee. Daardoor raken we steeds meer gefocust op korte termijn taken en oplossingen en wordt ons blikveld kleiner. Dat werkt natuurlijk door in hoe we ons voelen en voor de sfeer thuis en op het werk. Emoties zijn zeer besmettelijk! Deze masterclasses helpen je blikveld weer te verruimen en meer mogelijkheden te ontwikkelen om veerkrachtig en creatief te blijven. Je ervaart letterlijk dat er meer dan één kant aan een verhaal zit. Daarnaast krijg je meer zicht op wat je zelf belangrijk vindt en waar je wèl invloed kunt en wilt uitoefenen.

Masterclass 1: Zaterdag 24 september: Verbeelden en verbanden met Jurjen Fontein
beeldend kunstenaar en directeur van Art Event. Jurjen begeleidt al jaren creatieve groepsprocessen, ik ben heel blij dat we voor deze masterclasses in zijn mooie atelier kunnen werken. Ik heb hem uitgenodigd omdat ik onder de indruk ben geraakt van de kracht van innerlijke beelden en symbolen bij het bewust worden van wat er speelt en wat we willen veranderen in ons leven. Het creatieve proces waarbij we de logica omzeilen (en dat heeft dus niets te maken met goed kunnen schilderen), geeft toegang tot innerlijke bronnen en biedt daardoor meer zicht op onze mogelijkheden om gewenste veranderingen te verwezenlijken. Die dag gaan we op zoek naar onze verbeelding en wordt je creativiteit op verschillende manieren losgemaakt. Je gaat met nieuwe ogen kijken en je krijgt de gelegenheid om zowel zelf als met elkaar te schilderen en een kunstwerk te maken. www.artevent.nl. Kosten €95 Klik hier om je in te schrijven. Deze masterclass is van 10-18 uur.

Masterclass 2: maandag 3 oktober: Creativiteit en innovatie met Emma Luten, eigenaar van Emma Luten & Associates, Partner in Innovation and Business Strategy. Emma geeft al meer dan 25 jaar over de hele wereld trainingen aan bedrijven in creativiteit en innovatie. Ik heb haar uitgenodigd omdat we de passie delen om mensen "met nieuwe ogen" naar zichzelf, elkaar en de situatie te laten kijken. In deze zeer interactieve masterclass "we will stretch your mind” en kun je ervaren dat echte vernieuwing en oplossingen in groepen vaak op bizarre manieren tot stand komen. Maar de voorwaarde is: luisteren….. www.emmaluten.com Kosten €295 Klik hier om je in te schrijven.

Masterclass 3: vrijdag 14 oktober
Communicatie: van automatische piloot naar gezagvoerder met Saskia Teppema, executive coach. We zijn ons meestal niet zo bewust van onze voorkeursstijl waarin we communiceren en op andere mensen reageren. Ik heb Saskia uitgenodigd omdat mensen begeleiden in hun ontwikkeling een gedeelde passie is. In deze masterclass worden jullie je bewust van verschillende kanten van ons zelf die we met ons meedragen en die we kunnen inzetten om beter te communiceren en beter contact met ons zelf en met onze omgeving te maken. Of dit nu op ons werk is, bijvoorbeeld van de manier waarop we leiding geven of van de manier waarop we dit in ons privé leven doen. In inspirerende oefeningen ervaren jullie welke mogelijkheden - "innerlijke camerastandpunten”- we hebben om de ander tegemoet te treden. www.saskiateppema.nl Kosten €295
Klik hier om je in te schrijven.


Masterclass 4: donderdag 27 oktober Storytelling met Mieke Bouma
Mieke is scenarioschrijver, dramadocent en auteur. Verhalen vormen de rode draad in haar leven, ze vertelt ze, schrijft ze, regisseert ze en ze organiseert vertel- en schrijfworkshops. Ik heb haar uitgenodigd omdat mijn ervaring is dat in onze persoonlijke ontwikkeling het niet alleen belangrijk is dat we ons bewust zijn van de verhalen die met ons meedragen, maar ook het vermogen, de kunst om ze goed te vertellen. Om werkelijk te inspireren, te motiveren en te beïnvloeden zijn verhalen onmisbaar. In deze masterclass leren jullie hoe je kunt putten uit je eigen koffers met verhalen, ze te verwoorden en te delen zodat je ze in kunt zetten in het dagelijks leven. Verhalen en geschetste beelden blijven lang hangen en kunnen een bijdrage leveren aan een nieuwe blik op wat er speelt. www.inessence.nl. Kosten €295 Klik hier om je in te schrijven.

Masterclass 5: vrijdag 11 november
Leiderschap, levensbeschouwing en inspiratie met Kees Blokland. Hij was tot voor kort directeur P&O van de NS ( en daarvoor van TNO en Corus) en is nog volop aan het besturen. Maar hij is ook dichter en heeft poëzie ook altijd ingezet in zijn werk. In deze masterclass staat leiderschap centraal, we combineren onze ervaringen, hij vanuit zijn eigen leiderschap en ik vanuit mijn ervaring met vrouwelijke academici in of op weg naar de top (o.a.de leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen die ik sinds 2005 geef). Steeds meer wordt duidelijk dat leiders cultuurdragers zijn. Zowel ons vermogen om te reflecteren en onze emoties te (her)kennen en te reguleren, als om mensen te verbinden en aan te sturen vanuit een visie, zijn voorspellers voor duurzaam leiderschap. Het is daarbij belangrijk dat we ons bewust zijn van onze ethische overtuigingen. Vanuit onze gezamenlijke invalshoek gaan we kijken naar hoe we in de praktijk daar vorm aan kunnen geven. Er zullen voorbeelden zijn van zijn onorthodoxe analyse van leiderschap, maar je wordt ook uitgenodigd om cases uit je eigen praktijk in te brengen. Daar gaan we mee aan de slag, zowel praktisch als via verhalen en poëzie. www.keesblokland.nl Kosten €295 Klik hier om je in te schrijven.

Masterclass 6: vrijdag 18 november Situationeel leidinggeven met Martine Groen.
Martine is directeur van het Instituut voor Geschillen en expert op het gebied van systeeminterventies.
Deze masterclass is speciaal voor mensen in senior leidinggevende posities en zal gaan over situationeel leiding geven in groepen of afdelingen die door omstandigheden uit hun evenwicht zijn geraakt. Als leidinggevende is het van belang zicht te hebben en invloed te kunnen uitoefenen op interacties en patronen, en te weten hoè de verbinding tussen medewerkers weer tot stand kan komen.
Deelnemers krijgen inzicht in de wijze waarop systemen ontwricht raken. Zij leren reflecteren over de wijze waarop zij weer beweging kunnen krijgen in de interacties, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan om een andere balans te vinden. Daarbij wordt natuurlijk de inbreng van eigen casusmateriaal aanbevolen
www.instituutvoorgeschillen.nl. Kosten €295 Klik hier om je in te schrijven.

Masterclass 7: donderdag 24 november Mindfulness op het werk: over gedachten en aandacht met Marleen Drewes
Marleen is psycholoog en heeft zich bekwaamd in zowel cognitieve als oplossingsgerichte therapie en bovendien in mindfulness training, een methode om stress te reduceren. Zij is o.a. gespecialiseerd in het begeleiden van podiumkunstenaars en publiceert daar binnenkort een boek over. Piekeren doen we allemaal wel eens, maar in tijden van stress kunnen we gedachten moeilijker stoppen. In deze
masterclass leer je om gedachten als het ware waar te nemen en zo niet-functionele patronen op te sporen. Je gaat naar huis met meer zicht op gedachtepatronen die onnodige
stress veroorzaken en een aantal zeer praktische mindfulness oefeningen die je op het werk zou kunnen toepassen. Al je zintuigen komen aan bod. Kosten €295 Klik hier om je in te schrijven.

Wel belangstelling maar de datum komt niet uit? Laat dat weten via "opmerkingen" op het inschrijfformulier.